Notes
TAYAMUM DENGAN DEBU SUCI Pendidikan Islam PT3 Tingkatan 2
CHP Fiqah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar akan mempelajari cara-cara yang betul untuk bertayammum, hukum bertayammum, serta rukun tayammum. Selain itu, para pelajar juga dapat mempelajari perkara yang membatalkan tayammum.
https://osem.me/lesson/4210/TAYAMUM-DENGAN-DEBU-SUCI copied!