Question & notes
Peranti Rangkaian Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 5
CHP Memahami fungsi peranti rangkaian komputer
What you will learn

Di akhir pembelajaran ini murid akan dapat menamakan beberapa peranti rangkaian.
https://osem.me/lesson/4098 copied!