Notes
Bab 2 - Persamaan Kuadratik Matematik Tambahan SPM Tingkatan 4
CHP Persamaan kuadratik
What you will learn

Nota padat Matematik Tambahan SPM Tingkatan 4 Bab 2 - Persamaan Kuadratik.

Selepas mempelajari topik ini, pelajar akan menguasai kemahiran berikut:
1. Mengenali ciri-ciri persamaan kuadratik serta puncanya.
2. Menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran, penyempurnaan kuasa dua dan menggunakan rumus kuadratik.
3. Mengetahui syarat-syarat bagi punca persamaan kuadratik.
https://osem.me/lesson/4066/Bab-2---Persamaan-Kuadratik copied!