What you will learn
Nota padat Matematik Tambahan SPM Tingkatan 4 Bab 2 - Persamaan Kuadratik. Selepas mempelajari topik ini, pelajar akan menguasai kemahiran berikut: 1. Mengenali ciri-ciri persamaan kuadratik serta puncanya. 2. Menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran, penyempurnaan kuasa dua dan menggunakan rumus kuadratik. 3. Mengetahui syarat-syarat bagi punca persamaan kuadratik.
Created by Mr. Hafidz
368 followers
7 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!