What you will learn
Latihan ulangkaji pemahaman bagi menghadapi UPSR sebenar. Pelajar akan diberi pendedahan pelbagai jenis ayat Bahasa Melayu seperti format UPSR. Pelajarjuga mampu membezakan dan menyatakan ayat betul dan ayat yang salah.
Created by Cikgu Halim
1027 followers
348 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!