Question set
Latihan Pemahaman UPSR (1) Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran membaca
What you will learn

Latihan ulangkaji pemahaman bagi menghadapi UPSR sebenar. Pelajar akan diberi pendedahan pelbagai jenis ayat Bahasa Melayu seperti format UPSR. Pelajarjuga mampu membezakan dan menyatakan ayat betul dan ayat yang salah.
https://osem.me/lesson/4041/Latihan-Pemahaman-UPSR-(1) copied!