Question set
KATA NAMA AM Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa
What you will learn

Pelajar boleh menyatakan perbezaan kata nama am dan kata nama khas mengikut konteks ayat Bahasa Melayu. Latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang diguna pakai oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tajuk kata nama.
https://osem.me/lesson/3862/KATA-NAMA-AM copied!