Question & notes
PERJANJIAN HUDAIBIYAH Pendidikan Islam UPSR Darjah 1
What you will learn

Perjanjian Hudaibiyah berlaku selepas Nabi s.a.w. berhijrah ke Madinah. Perjanjian ini berlaku di antara orang Muslim & orang kafir Quraisy.
Di akhir topik ini, pelajar dapat menjelaskan latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah dengan sempurna.
Pelajar juga dapat menghuraikan isi-isi perjanjian Hudaibiyah dengan baik.
Seterusnya, pelajar juga dapat memperincikan kesan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah dengan betul.
https://osem.me/lesson/3840 copied!