What you will learn
Pelajar dapat menyebut imbuhan yang betul mengikut konteks ayat Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang diguna pakai oleh guru di sekolah.
Created by Cikgu Halim
1070 followers
244 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!