What you will learn
Pelajar boleh menyebut penjodoh bilangan yang terdapat dalam ayat Bahasa Melayu. Pelajar juga boleh menyatakan penjodoh bilangan yang sesuai digunakan dalam ayat Bahasa melayu.
Created by Cikgu Halim
1070 followers
244 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!