Question & notes
Iqamah Pendidikan Islam UPSR Darjah 4
What you will learn

Iqamah merupakan salah satu tajuk yang penting untuk dipelajari. Pembelajaran ini akan mendedahkan kepada pelajar cara-cara melafazkan Iqamah. Pelajar juga perlu mengetahui adab-adab yang perlu dilakukan sewaktu melafazkan Iqamah.
https://osem.me/lesson/3654/Iqamah copied!