Notes
PERANAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA (BAHAGIAN 2) Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Feqah : Peranan mahkamah syariah di Malaysia
What you will learn

Sesi ini akan menerangkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah, usaha meningkatkan taraf mahkamah syariah dan sistem yang dilakukan sebagai keperluan e-syariah
https://osem.me/lesson/3500/PERANAN-MAHKAMAH-SYARIAH-DI-MALAYSIA-(BAHAGIAN-2) copied!