Question & notes
Penjelajahan dan Penerokaan Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Perkembangan di Eropah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mengetahui faktor-faktor yang mendorong penjelajahan dan penerokaan orang Eropah. Selain itu, pelajar dapat menghuraikan perjanjian Tordesillas serta menerangkan kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat. Akhir sekali, pelajar mampu menjelaskan penguasaan kuasa Eropah terhadap kawasan-kawasan yang diterokai.
https://osem.me/lesson/34831 copied!