Question & notes
Tatabahasa Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
CHP Keselamatan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memantapkan kefahaman dan pengetahuan mereka berkenaan aspek tatabahasa seperti kata adjektif, kata penguat dan kata bantu.
https://osem.me/lesson/34810 copied!