Question set
PENANDA WACANA BAHAGIAN SATU Bahasa Melayu SPM Tingkatan 5
CHP Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif SUBCHP Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren
What you will learn

Objektif pembelajaran, pelajar dapat menyatakan penanda wacana yang terdapat di dalam ayat dan dapat menggunakan penanda wacana yang betul. Penanda wacana merupakan kata atau rangkai kata yang menghubungkan ayat di dalam Bahasa Melayu. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah.
https://osem.me/lesson/3461/PENANDA-WACANA-BAHAGIAN-SATU copied!