Notes
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika Pendidikan Moral SPM Tingkatan 4
CHP Insan Bermoral
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dan kesan pengabaiannya.
https://osem.me/lesson/34035 copied!