Notes
Etika Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan Moral SPM Tingkatan 4
CHP Insan Bermoral
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyenaraikan etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dan menjelaskan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika.
https://osem.me/lesson/33926 copied!