What you will learn
Dalam topik ini, murid dapat mempelajari asas pengukuran seperti luas permukaan dan isi padu sesuatu ruang. Cara untuk mengira keluasan dan isi padu sesuatu permukaan atau ruang juga akan diketahui.
Created by Nurul Sakiinah Mohd Azhari
442 followers
82 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!