Question & notes
Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan Perniagaan SPM Tingkatan 5
CHP Pengurusan Sumber Manusia
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan.
https://osem.me/lesson/33619 copied!