Question & notes
PERANTI KOMPUTER Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Memahami peranti komputer
What you will learn

Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang peranti komputer. Kita memerlukan peranti komputer untuk memudahkan kerja manusia. Terdapat banyak peranti-peranti yang boleh dihubungkan dengan sistem komputer. Mari kita lihat penerangan topik ini.
https://osem.me/lesson/3350/PERANTI-KOMPUTER copied!