Question & notes
Ciri Negara yang Berdaulat Sejarah SPM Tingkatan 5
CHP Kedaulatan Negara
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menerangkan ciri-ciri negara berdaulat.
https://osem.me/lesson/33478 copied!