Question set
Peribahasa Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
CHP Tatabahasa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menguji kefahaman dengan memilih peribahasa yang tepat berdasarkan pernyataan yang diberi.
https://osem.me/lesson/33447 copied!