Question & notes
Konsep Asas Perniagaan Perniagaan SPM Tingkatan 4
CHP Tujuan perniagaan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami konsep asas perniagaan dan aktiviti berasaskan barang dan perkhidmatan.
https://osem.me/lesson/33026 copied!