Question & notes
BENTUK PIAWAI - Volume 1 Matematik PT3 Tingkatan 3
CHP Bentuk piawai
What you will learn

Angka bererti penting dalam pengiraan matematik kerana ianya melibatkan penghampiran dan kejituan sesuatu nombor. Misalnya, laju cahaya di dalam vakum ialah 299 792 458 ms⁻¹. Bagi memudahkan pengiraan dan penulisan laju ini ditulis sebagai 3.00 x 10⁸ ms⁻¹ (betul kepada 3 angka bererti).
https://osem.me/lesson/3301 copied!