Notes
ZINA (BAHAGIAN 1) Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Hadith-hadith dan hukum : Zina
What you will learn

Sesi ini akan menerangkan tentang sebab wurud hadis, hukum penzina, maksud zina dan hukumannya, cara ulama' mengistinbatkan hukum, hukuman kepada penzina dan menyabitkan zina beserta dengan saksi.
https://osem.me/lesson/3295/ZINA-(BAHAGIAN-1) copied!