Notes
PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Ayat-ayat hukum : Pengurusan harta dan anak yatim
What you will learn

Sesi ini akan menerangkan tentang huraian ayat, maksud Assufaha' dan Amwalakum, maksud Amwalahum, cara menguruskan harta anak yatim, pengurusan harta, kelebihan menguruskan harta anak yatim, cara menyerahkan harta anak yatim dan cara ulama' mengistibatkan hukum.
https://osem.me/lesson/3288/PENGURUSAN-HARTA-ANAK-YATIM copied!