Question & notes
Penyebaran Islam Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kerajaan Islam di Madinah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mengetahui strategi penyebaran Islam. Seterusnya, pelajar akan memahami reaksi para pemimpin dunia terhadap penyebaran Islam yang disebarkan baginda. Selain itu, pelajar akan mempelajari pemeteraian perjanjian Hudaibiyah di antara orang Islam Madinah dan orang kafir Quraisy.
https://osem.me/lesson/32730 copied!