Notes
Konsep Masa Silam & Ruang, Sumber Sejarah, Kaedah Penyelidikan Sejarah & Tafsir Sejarah Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan ilmu sejarah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan lebih memahami konsep masa silam dan ruang dalam sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah dan pentafsiran sejarah.
https://osem.me/lesson/32623 copied!