Question & notes
Sejarah Perakaunan dan Perkembangannya Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
CHP Pengenalan kepada perakaunan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat mempelajari tentang sejarah perakaunan dan perkembangan serta kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan.
https://osem.me/lesson/32587 copied!