What you will learn
Sesi ini akan menerangkan tentang huraian ayat, hukum mentaati ibu bapa, cara berbuat kepada ibu bapa semasa hidup, cara berbuat baik kepada ibu semasa meninggal dan jasa pengorbanan mereka.
Created by NIK AFFENDDY MOHAMAD
90 followers
83 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!