Notes
MAKRIFATULLAH DAN TAQLID Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Akidah : Ma'rifatullah dan Taqlid
What you will learn

Sesi ini akan menerangkan tentang konsep makrifatullah, maksud tauhid rububiah, uluhiyah dan asma wa sifat
https://osem.me/lesson/3227/MAKRIFATULLAH-DAN-TAQLID copied!