Question & notes
ASAS TEKNOLOGI Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Asas teknologi SUBCHP Memasang dan membuka kit model berfungsi
What you will learn

Di dalam topik ini, murid-murid akan mempelajari alatan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model. Murid-murid juga dapat menamakan alatan tangan dan fungsinya dengan betul.
https://osem.me/lesson/3212 copied!