Question & notes
Penyebaran Islam di Makkah Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan menghargai usaha Nabi Muhammad S.A.W dalam menyebarkan Islam di Makkah. Selain itu, para pelajar akan mengetahui reaksi masyarakat Makkah terhadap Islam. Para pelajar juga akan mendalami faktor-faktor penentangan masyarakat Arab terhadap usaha dakwah baginda.
https://osem.me/lesson/31759 copied!