Question & notes
Masyarakat Arab Jahiliah Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mengetahui maksud serta konsep zaman jahiliah.
Selain itu, para pelajar akan memahami ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah secara mendalam.
https://osem.me/lesson/31470 copied!