Question & notes
Sifat Allah: Hayat Pendidikan Islam UPSR Darjah 5
CHP Akidah SUBCHP Allah bersifat Hayat
What you will learn

Kewujudan alam serta kejadian makhluk Allah yang lain membuktikan bahawa Allah Maha Hidup. Pembelajaran ini akan mendedahkan kepada pelajar mencapai kehidupan yang baik apabila meyakini sifat Hayat Allah. Selain itu, ia dapat membimbing murid melakukan perkara yang berfaedah dalam kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/3143/Sifat-Allah:-Hayat copied!