What you will learn
Kemajuan dalam bidang pengkomputeran telah meningkatkan pengetahuan dalam asas nombor. Selain penggunaan simbol alternatif kita juga boleh mewakili sesuatu nilai dalam asas nombor yang berlainan, seperti nombor dalam asas 2, nombor dalam asas 5 atau nombor dalam asas 8. Tajuk asas nombor ini hanya diuji dalam Matematik Kertas 1 SPM.
Created by ALIZA ZAKARIA
1272 followers
106 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!