Question & notes
1.1 Pemikiran Komputasional Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 1
CHP Konsep Asas Pemikiran Komputasional
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menyenaraikan empat teknik penyelesaian masalah yang terdapat dalam pemikiran komputasional.
https://osem.me/lesson/30664 copied!