Question & notes
Mutlak dan Muqayyad Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Usul Fiqh
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menggunakan kaedah lafaz mutlak dan muqayyad untuk menentukan batasan ruang lingkup pelaksanaan hukum syarak yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis.
https://osem.me/lesson/30183 copied!