Question & notes
Tanggungjawab Menguruskan Jenazah Al-Quran dan Al-Sunnah SPM Tingkatan 5
CHP AKHLAK
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui tanggungjawab menguruskan jenazah bagi memenuhi tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan.
https://osem.me/lesson/30088 copied!