Question & notes
Wakaf Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Hadis Hukum
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami dan mengamalkan tuntutan galakan berwakaf berdasarkan kaedah istinbat hukum daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
https://osem.me/lesson/29945 copied!