Question set
PENJODOH BILANGAN Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa SUBCHP Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
What you will learn

Objektif pembelajaran, pelajar dapat menyatakan penjodoh bilangan yang paling tepat digunakan sesuai dengan penggunaan dalam ayat. Pelajar juga dapat membezakan penjodoh bilangan yang sesuai digunakan ketika menulis ayat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Latihan penjodoh bilangan ini merupakan antara soalan pentaksiran untuk mentaksir kefahaman pelajar di dalam kelas.
https://osem.me/lesson/2993/PENJODOH-BILANGAN copied!