Question & notes
Entiti Perniagaan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
CHP Pengenalan kepada perakaunan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat membezakan di antara perniagaan dan syarikat melalui pelbagai aspek dan skop.
https://osem.me/lesson/29918 copied!