Notes
Klasifikasi Akaun Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
CHP Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami setiap klasifikasi akaun (Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Belanja & Hasil) yang terkandung dalam Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan.
https://osem.me/lesson/29823 copied!