Question set
SINONIM Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa SUBCHP Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks
What you will learn

Objektif pembelajaran pelajar dapat menyebut perkataan sinonim (sama makna) dengan perkataan bergaris. Pelajar boleh membezakan antara sinonim dengan antonim. Soalan dalam latihan ini, antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tajuk sinonim.
https://osem.me/lesson/2977/SINONIM copied!