Notes
Kerajaan Uthmaniyah Pendidikan Islam SPM Tingkatan 5
CHP Sirah dan Tamadun Islam
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengetahui sejarah kerajaan Uthmaniyah, ketokohan sultan, faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Uthmaniyah.
https://osem.me/lesson/29429 copied!