Question & notes
Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan Perniagaan SPM Tingkatan 5
CHP Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memperkukuhkan pemahaman berkaitan prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan.
https://osem.me/lesson/29420 copied!