Question & notes
Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan Perniagaan SPM Tingkatan 5
CHP Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari tentang jenis sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan.
https://osem.me/lesson/29402 copied!