Notes
Kemahiran Keibubapaan Pendidikan Islam SPM Tingkatan 5
CHP Fikah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab suami, isteri serta tanggungjwab bersama dari segi akidah, ibadat dan akhlak.
https://osem.me/lesson/29141 copied!