Notes
Pengurusan Harta Selepas Kematian Pendidikan Islam SPM Tingkatan 5
CHP Fikah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengetahui mengenai wasiat dan faraid yang merupakan cara pengurusan harta selepas seseorang itu meninggal dunia.
https://osem.me/lesson/29008 copied!