Question set
Kata Ganda Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
CHP Bahasa dan Kesusasteraan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar boleh mengetahui bahawa kata ganda ialah proses mengulang sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau sebahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.
https://osem.me/lesson/28853 copied!