Question & notes
Sistem Pengendalian Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Perisian komputer
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenali sistem pengendalian dan memahami cara sistem pengendalian berfungsi.
https://osem.me/lesson/28103 copied!